Kriz Yönetim Tecrübesi
98%
Çözüm Odaklı Yaklaşım
98%
Kararlılık
98%
Sabır
96%