Esneklik
80%
Hızlı Problem Çözebilme Yeteneği
92%
Pratik Zeka
95%
İşe Bağlılık Perspektifi
96%